Volunteer House Vietnam

Mang lớp học Tiếng Anh miễn phí đến với trẻ em nghèo

Tin Tức

Mang đến cho các em một cuộc sống mới.

Vì một thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện

Vì một thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện

VHV là tổ chức phi lợi nhuận, phấn đấu vì một thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, am hiểu đất nước Việt Nam và hòa nhập mạnh mẽ cùng thế giới.

Kết hợp giữa du lịch và giáo dục

Kết hợp giữa du lịch và giáo dục

Nhiệm vụ của VHV là mở các lớp học, tại đó khách du lịch có thể lưu trú miễn phí và tham gia giảng dạy Tiếng Anh cho các trẻ em .

Đọc thêm về Tầm nhìn và Sứ mệnh của VHV »

Xin cảm ơn lòng tốt của tất cả tình nguyện viên